Met het bezoeken van de website www.slobfd.nl aanvaardt u de volgende voorwaarden:

  • Ondanks het feit dat deze website - waaronder de homepage en de onderliggende pagina's - voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende dienstverlening problemen voortvloeien.
  • Slob Financiële Dienstverlening is echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de www.slobfd.nl. Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur binnen www.slobfd.nl. Slob Financiële Dienstverlening is evenmin aansprakelijk voor 'schadeveroorzakend' gebruik van de website.
  • Aan deze website zijn - door middel van links - websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Slob Financiële Dienstverlening is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze wijze met haar website verbonden websites.
  • Slob Financiële Dienstverlening heeft het recht om - de inhoud van - de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.
  • Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Hoornaar onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek van de website Slob Financiele Diensten, althans van de website(s) Slob Financiële Dienstverlening voortvloeiende geschillen met Slob Financiële Dienstverlening.
  • Slob Financiële Dienstverlening heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Slob Financiële Dienstverlening zijn aanvaard.

Hoornaar, juni 2012


Hoornaar - Zuid-Holland